preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Školski preventivni program

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

OSNOVNE ŠKOLE ANTE KOVAČIĆA, ZLATAR

ŠKOLSKA GODINA 2021./22.

 

1. OSNOVNI CILJEVI I SVRHA ŠKOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA

 

Briga o mladima je na svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa i samo se dobrom timskom suradnjom i dobro isplaniranim aktivnostima može postići pozitivno pedagoško ozračje i povećati senzibilitet učitelja, učenika i roditelja za preventivno djelovanje.

Aktivnosti Školskog preventivnog programa usmjerene su prvenstveno na poučavanje učenika društveno prihvatljivim oblicima ponašanja i na kvalitetnu organizaciju slobodnog vremena. Potrebno je djeci pomoći u donošenju ispravnih odluka, poučiti ih kako da se odupru socijalnim pritiscima, da razviju veću samostalnost, kontrolu vlastitog ponašanja i samopouzdanje te proširiti njihova znanja o zlouporabi i štetnosti svih sredstava ovisnosti. Promicanje znanja i vještina koje mogu unaprijediti zdrav način života (kvalitetna ponuda sportskih i drugih kreativnih sadržaja), kvalitetna komunikacija i dobri međuljudski odnosi osnova su svake aktivnosti Školskog preventivnog programa usmjerene na učenike, učitelje i roditelje.

Osobito je važno djelovati na učenike s već izraženim oblicima poremećaja u ponašanju kao i na one učenike koji žive u rizičnom okruženju i na taj način smanjiti interes za uzimanjem sredstava ovisnosti kojeg, u takvim teškim životnim okolnostima, nerijetko pokazuju. Ponašanja kod djece koja upućuju na neodgodivo djelovanje i individualni pristup su: povlačenje u sebe, neopravdani izostanci i slabije ocjene, agresivnost, eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti kao i neke promjene u obitelji – smrt, razvod, gubitak zaposlenja…

Nositelji Školskog preventivnog programa u školi su svi učitelji koji, u suradnji sa školskim povjerenstvom (u sastavu pedagoginja, psihologinja, prof.geografije, prof. TiZK, predstavnik učenika, predstavnik roditelja, predstavnik lokalne zajednice i školska liječnica), provode primarnu prevenciju rizičnih ponašanja kod učenika. Specifični obrazovni programi za učenike provodit će se kroz sve nastavne predmete (osobito TiZK, biologiju, kemiju, prirodu, hrvatski jezik, likovnu kulturu, vjeronauk…) i na satovima razrednih odjela koji u svojim godišnjim planovima sadrže i teme iz Nastavnog plana i programa zdravstvenog odgoja, a koje su izuzetno važne za realizaciju Školskog preventivnog programa.

Dobrom ponudom izvannastavnih aktivnosti nastojimo što kvalitetnije ispuniti slobodno vrijeme učenika motivirajući ih na učenje, istraživanje, stvaranje, a sve s ciljem dobrih obrazovnih postignuća što u djeci budi osjećaj zadovoljstva i poimanja sebe kao korisnih članova zajednice te na taj način preveniramo bilo kakve oblike rizičnih ponašanja. 

Školski preventivni program naše škole podijelili smo u pet osnovnih područja:  

Promicanje zdravog stila života
Razvoj socijalnih vještina
Podrška učenicima u učenju
Prevencija nasilničkog ponašanja
Prevencija ovisnosti

Svako od tih područja sadrži aktivnosti usmjerene na sve sudionike bitne za provođenje školskog preventivnog programa – učenike, roditelje, učitelje, a osobito se ističe i važnost suradnje s određenim institucijama i lokalnom zajednicom (Hrvatski Zavod za javno zdravstvo, Obiteljski centar, Gradsko društvo Crvenog križa, Centar za socijalnu skrb, MUP i PU KZŽ, Poglavarstvo Grada…).

 

  1. PLAN AKTIVNOSTI ŠKOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA

 

  1. EVALUACIJA I OČEKIVANA POSTIGNUĆA

Kako bismo znali koliko su planirane aktivnosti djelotvorne i jesu li njima ostvareni zadani ciljevi i zadaci, kontinuirano će se vršiti evaluacija rada u kojoj sudjeluju svi sudionici Školskog preventivnog programa. Analizom dobivenih rezultata dobit ćemo uvid u uspješnost programa kao i u nedostatke te ćemo moći ciljano djelovati na njihovo unaprijeđenje i poboljšanje.

Konačni cilj je njegovati okruženje i klimu u školi koji poboljšavaju kvalitetu života učenika i pripremaju ih za život njegujući kvalitetnu komunikaciju i stvarajući u njima osjećaj pripadnosti i vlastite vrijednosti. Naučiti ih kako razvijati pozitivne stavove prema sebi, svom zdravlju i životu, promicati pozitivne vrijednosti i poželjne oblike ponašanja, osposobiti ih za samopomoć i uzajamnu pomoć, te im osigurati mjesta i sadržaje za kvalitetno korištenje slobodnog vremena.

 
 

 


Erasmus+


eTwinning


Lumen


Društvene mreže
Na kojoj društvenoj mreži provodiš najviše vremena?

I mi sudjelujemo

Međunarodno natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja


Podrška darovitima


TražilicaPoveznice
Zlatar na međumrežju


Blagdani i pravopis


Korisni likovi


Projekt ZALOGAJČEK 7

preskoči na navigaciju