preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Školsko partnerstvo "SuperART for inclusion"

U ovome dijelu dan je sažetak projekta, motivacija za ulazak u partnerstvo, ciljevi i zadatci te aktivnosti kojima će se oni ostvariti.

 

Sažetak projekta
Projekt je namijenjen inkluzivnom obrazovanju i sve aktivnosti imaju i edukativnu i motivacijsku svrhu. Glavni je cilj poduprijeti uključivanje učenika s posebnim obrazovnim potrebama, učenika iz društveno ugroženih skupina i učenika iz manjinske ili izbjegličke populacije promicanjem njihove integracije u sustav redovitog obrazovanja i društvo –primjenom inovativnih strategija te metoda i oblika rada radi nadilaženja poteškoća u učenju i društvene isključenosti kroz umjetnost. Koristimo se umjetnošću kako bismo stvorili zajednička iskustva za sve i kako bismo stvorili radove na koje učenici mogu biti ponosni. U projektu sudjeluje šest škola: iz Finske, Španjolske, Velike Britanije, Slovačke, Portugala i Hrvatske. Svaka škola ima različite oblike primjera dobre prakse u svojem školskom nastavnom planu. Te će prakse nastavnici promatrati, pratiti i prenositi nakon evaluacije. Projekt obuhvaća otprilike 400 učenika iz društveno ugroženih skupina, od 7 do 13 godina. Sve se aktivnosti odnose na potrebe škola, učitelja i učenika – prema analizama potreba koje su provedene u svakoj partnerskoj školi. Sve će škole raditi na aktivnostima integracije u školski nastavni plan i na pripremi planova nastave – na temelju najboljih iskustava. Partneri će stvoriti metodološki portfolio koji će sadržavati metode i oblike rada koje povećavaju motiviranost za školu i odgovorno ponašanje te promicati jednakost, ravnopravnost i toleranciju u školi, zajednici u kojoj živimo i Europi. Aktivnosti će uključivati metode i oblike učenja kao što su suradničko učenje, vršnjačko učenje, ručni rad, igranje uloga, nastupi i dekorativna umjetnost, metode procjenjivanja i socijalno učenje. Održat će se kratkoročne aktivnosti razmjene učenika (aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja) kako bi se implementirale teme (aktivnosti) i podteme projekta te će se kroza suradnju parnera stvarati brojni radovi kao što su slike, plakati, maske, glazbeni, plesni, ritmički i dramski nastupi. Kroz rad u skupinama s učenicima iz drugih zemalja učenici će poboljšati svoje znanje engleskog jezika, informacijsko-komunikacijske vještine, povećati razinu tolerancije i prijateljstva, postati svjesniji svojih talenata i individualnosti koja je jednakovrijedna kao i kod drugih. Školski projektni koordinatori kao i članovi cijelo školskog projektnog tima moći će prenositi odnosno razmjenjivati primjere dobre prakse i raspravljati o njima te uspoređivati različite obrazovne sustave kako bi bili što učinkovitiji u svojemu radu. Suradnja unutar partnerstva potiče nove ideje za suradnju putem platforme eTwinning i izrade novog KA229 Erasmus+ projekta u bliskoj budućnosti. Zahvaljujući ovom projektu, njegovi će sudionici biti upoznati s prednostima inkluzivnog učenja, upoznati se s metodama, alatima i platformama koje podupiru i olakšavaju proces učenja učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, otkriti snagu vršnjačkog učenja, uključivanja učenika u sustav redovitog obrazovanja te raspravljati o izazovima sa sudionicima iz zemalja EU-a.

 

Motivacija
Svi su učenici jedinstveni i želimo poštivati odgojno-obrazovne potrebe svih učenika. Iako je ideja inkluzivnog obrazovanja ista, ona se provodi na različite načine diljem Europe. U ovom bismo projektu željeli naučiti primjere dobre prakse ali ih isto tako podijeliti, željeli bismo produbiti naša znanja, metode i strategije inkluzivnog obrazovanja. Želimo nastaviti borbu protiv diskriminacije i nadvladati društvenu isključenost. Motivacija za društvenu uključenost proizlazi iz činjenice da su naše škole unutar učeničke populacije otkrile različite skupine koje imaju posebne obrazovne potrebe, poput izbjeglica, Roma, učenika nepovoljnog društvenog podrijetla, učenika s blagim ili ozbiljnim problemima u učenju, učenika sa zdravstvenim, socijalnim ili s emotivnim problemima. Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama često su žrtve vršnjačkog zlostavljanja. Želja nam je spriječiti tu pojavu. Trebamo naučiti prepoznati potrebe pojedinih skupina učenika s odgojno-posebnim potrebama, tj. učenika koji su društveno isključeni, neovisno o uzrocima, te, ovisno o pojedincima, naučiti kako stvoriti nastavni plan ili, da budemo precizniji, kako stvoriti odgovarajuće ishode učenja. Uspoređivat ćemo naše procese potpore i pojedinačne planove nastave. Uspoređivat ćemo i dijeliti iskustva o tome kako uključiti učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, učenike s određenim zdravstvenim problemima ili učenike koji su zbog nekih drugih razloga izloženi društvenoj isključenosti iz procesa redovitog obrazovanja. Želimo uporabom umjetničkog izražavanja motivirati sve učenike da budu i emotivno i intelektualno predani svojemu radu. Naš će konkretan rad biti usmjeren na radionice o temi uključivosti za odgojno-obrazovne djelatnike i radionice o umjetničkom izražavanju za učenike. Primjerice, ponudit ćemo im filmske radionice o origamiju koje će držati drugi učenici. Nadamo se da će takva predavanja o umjetničkom izražavanju za sve tijekom provedbe projekta postati dio školske svakodnevice. Djeci koja nemaju mogućnost putovanja omogućit ćemo putovanje. Također ćemo putem pisama i novih tehnologija našim učenicima ponuditi mogućnost da prošire svoj društveni krug i nađu nove prijatelje u inozemstvu. Usporedit ćemo i procijeniti naše pojedinačne primjere dobre prakse. Također će biti zanimljivo saznati mišljenja i stavove o jednakosti i inkluzivnosti. Vjerujemo da ćemo pronaći nove metode i napravit ćemo na kraju projekta izvješće o njihovoj učinkovitosti na mrežnoj stranici našeg projekta, na platformi eTwinning i mrežnoj stranici School Education Gateway, kao i na mrežnim stranicama naše škole. U inkluzivnom obrazovanju učenici su u središtu sustava koji treba prepoznati, prihvatiti i odgovoriti na različitosti pojedinih učenika. To predstavlja izazov učiteljima koji žele uspjeti u inkluzivnom obrazovanju. Prema anketi iz 2018. godine (https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/polls/poll-on-sen.htm), nema dovoljno učitelja za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, a pomoćnici u nastavi i nastavnici nisu pripremljeni za edukaciju učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Unatoč tomu, vjerujemo u razvoj inkluzivnog učenja i strategija poučavanja u našim školama. One omogućuju školama da postanu izvrsno mjesto za učeničku inkluzivnost te se nadamo da će to u konačnici dovesti do potpunog sudjelovanja učenika ne samo tijekom provedbe projekta nego i u poslije.

 

Ciljevi i rezultati
Sve škole poštuju u podupiru razvoj osobnosti na temelju načela humanizma, tolerancije i jednakog pristupa prema svim učenicima, s posebnim naglaskom na učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. U ovom bismo projektu željeli naučiti i podijeliti inovativne metode i oblike poučavanja i učenja u domeni inkluzivnog obrazovanja. To bi trebalo povećati razinu obrazovanja u školama te će motivirati učitelje da više rade s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Učenici će naučiti vještine potrebne u društvu te će se njima koristiti u nastavku obrazovanja i stvarnom životu. Po pitanju tri ključna aspekta inkluzivnog obrazovanja (prisutnost, sudjelovanje i napredak), smatramo da bi naš projekt trebao ostvariti sljedeća tri glavna cilja: pokazati čitavoj školskoj zajednici da su svi učenici aktivno prisutni u našim svakodnevnim aktivnostima; omogućiti učenicima da sudjeluju u što većem broju školskih događanja tako da postanu protagonisti događaja; dati svima priliku da sudjeluju takvi kakvi jesu i da napreduju prema vlastitim sposobnostima. Koristimo se umjetničkim vještinama kako bismo stvorili zajednička iskustva za sve i radove na koje djeca mogu biti ponosna. Nadamo se da će se osjećati značajnim dijelovima svojega društva i dijelom šire europske zajednice. Poučavanje i učenje temeljeno na pojedinim pojavnostima aktualna su tema u brojnim europskim državama. U našim aktivnostima zajedno kombiniramo školske predmete i pazimo na praćenje nastavnog plana. Ovo su najvažniji ciljevi: kreativnost: glazba, ples, tjelesni odgoj, drama i umjetnost; učenje stranih jezika; poboljšavanje društvenih i komunikacijskih vještina korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije poput Skypea, e-pošte, Whatsappa, Google Drivea, upitnika, internetskih alata, cloud-servisa, paketa Office 365 (učitelji i učenici); razvijanje osobnosti učenika i učitelja (tolerancija, razumijevanje, međusobna potpora); razvoj učeničkog samo-procjenjivanja i samopouzdanja; povećanje empatije i podupiranje međunarodnih partnerstava, prijateljstava i razmjene kultura, poticanje nastavnika da uvode inovacije u odgojno-obrazovni proces i inkluzivno obrazovanje. Konkretni bit će rezultati dokumentirani i zabilježeni kao glazbeni i plesni nastupi, zajedničke vanjske aktivnosti (umjetnost u prirodi), festivali i umjetničke izložbe. Metodološki portfolio o inkluzivnom obrazovanju (komplet alata) za učitelje. Naša će se umjetnička predavanja i nastupi temeljiti na nastavnom programu svake zemlje. Učenici će ispunjavati postavljene ciljeve u, nadamo se, većoj mjeri nego prije. Poticat ćemo učenike da sudjeluju u planiranju, aktivnostima i evaluaciji. Ovi su ciljevi također povezani s društvenom inkluzivnošću, kao što se može naslutiti iz glavnog naziva: SuperArt for Inclusion (Super umjetnost za inkluzivnost). Svi će učenici biti uključeni u projekt, neovisno o mogućim vlastitim otežavajućim okolnostima. Učenici će biti više posvećeni školskoj zajednici kroz aktivnosti. Otkrit će svoje talente i bit će oduševljeniji i odlučniji u svojem obrazovanju.

 

Aktivnosti
Projekt je namijenjen inkluzivnom obrazovanju i sve aktivnosti imaju i edukativnu i motivacijsku svrhu. Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama ili učenici s poteškoćama bit će uključeni u projekt. Bit će uključeni u sve aktivnosti i svi će učenici naučiti pokazivati empatiju, toleranciju i biti spremni pomoći jedni drugima. Inkluzivno obrazovanje osnažit će poimanje jednakosti, ravnopravnosti i suradnje. Učenici će učiti jedni od drugih. Koristit će se metodom vršnjačkog učenja. Kroz umjetnost koristit će se svojim vještinama i izraziti svoju kreativnost i vještine kako bi stvarali i dijelili nešto novo. Umjetnost donosi radost i sreću djeci jer mogu iskoristiti svoje talente u različitim umjetničkim oblicima – nastupima i dekorativnim umjetničkim izričajima. Pri planiranju aktivnosti vodimo se našim nastavnim planovima. Aktivnosti su povezane sa stvarnim životnim iskustvima. Učenici će raditi na nacionalnoj i međunarodnoj razini suradnje, tako što će projekt poboljšati njihove vještine komunikacije i poznavanje stranih jezika. Postat će kooperativniji, tolerantniji i otvoreni u svom okruženju i unutar Europe. Projekt omogućuje uporabu novih metoda tako da će nastavnici naučiti nove metode i oblike poučavanja putem praćenja kolega te će uspoređivati različite sustave obrazovanja. Projekt podupire razmjenu dobrih primjera iz prakse na razini Europe: teorijsko i praktično učenje o metodologiji svakog partnera; razmjena i praćenje različitih metoda, iskustava i dobre prakse u neformalnom obrazovanju kroz terensku nastavu u svakoj partnerskoj zemlji; korištenje mobilnosti (aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja) za stvaranje tematskih izložbi i nastupa u kojima se kombinira praksa s metodama rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i s rizikom društvene isključenosti; poboljšanje i inovacije u vještinama poučavanja i prezentacije kod učitelja i učenika; razmjena informacija, dokumenata i rezultata, stvaranje mreže razmjene za stvaranje i sistematizaciju znanja; korištenje tehnologije umrežavanja kroz redovite koordinacijske sastanka i kroz aktivne debate sa sudionicima u partnerskim školama; pisanje pisama, e-mailova i izvješća o aktivnostima, razmjena ideja i planova korištenjem više internetski dostupnih platformi, sastanci tijekom posjeta partnerskim školama koji će nam pomoći u ojačavanju prijateljstva i poboljšavanju naših jezičnih i općih komunikacijskih vještina.

 

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."

 

 


Erasmus+


eTwinning


Lumen


Društvene mreže
Na kojoj društvenoj mreži provodiš najviše vremena?

I mi sudjelujemo

Međunarodno natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja


Podrška darovitima


TražilicaPoveznice
Zlatar na međumrežju


Blagdani i pravopis


Korisni likovi


Projekt ZALOGAJČEK 7

preskoči na navigaciju