2017-01-24 12:35:42

Rezultati LiDraNa na školskoj razini

U našoj je školi 17. siječnja održan LiDraNo - školska razina. Na Županijsku smotru upućeni su novinarski radovi Martina Žučka (mentorica: gđa Nevenka Šušljek) i Vilima Kobeščaka (mentor: gosp. Denis Vincek); radijska emisija - novinar: Karlo Bogi i snimatelj: Vilim Kobeščak (mentor: Denis Vincek); školski list Zlatarske Iskrice - urednik: Vilim Kobeščak (mentor: Denis Vincek); dramsko-scenska igra - učenici Karla Posarić, Mateo Raškaj, Lorena Požgaj, Nikolina Šumiga (mentorica: Veronika Podobnik). Županijski LiDraNo je 17. veljače u Krapini. (Denis Vincek)


Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar